Thomas Verket

Vi bruker Hurtig-Gutta og deres distribusjonsnettverk til våre Apotek og institusjoner.
Vi er meget godt fornøyd med deres kvalitet og service.
– Er det noe som haster, så løses det raskt