Betingelser

Forsikring:

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds bestemmelser (NSAB 2000). Erstatningens størrelse for innlandsfrakt er for tiden maksimum 17 SDR. Det anbefales at kunde tegner egen transportforsikring. HGT sørger for at nødvendige forsikringer for transporten er i orden hos den enkelte sjåfør, i henhold til NSAB 2000.

Taushetsplikt:

HGTs sjåfører og alle i HGTs administrasjon har under kontraktens løpetid, og senere, taushetsplikt om så vel våre kunder sine kundeavtaler og øvrige forretnings- og driftsforhold som HGT blir kjent med gjennom sitt arbeide.

Bekledning/ID-kort/Bilpark:

HGTs sjåfører har forpliktet seg til å bruke det arbeidstøy som til enhver tid er gjeldende som HGTs arbeidsuniform. Det vil bli lagt vekt på at samtlige sjåfører har et ansvar for å holde sitt arbeidstøy rent og ordentlig. Likeledes skal samtlige sjåfører bære gyldige ID-kort.

Alle sjåfører har overfor HGT et ansvar for at bilene fremstår som en del av uniformen. Det betyr at den alltid skal være ren, og godt vedlikeholdt. HGTs biler er vårt ansikt utad, og skal tilfredsstille dagens krav til transport. Er det åpenbare mangler ved bilens vedlikehold, og/eller renhold, kan man pålegge at manglene blir rettet opp.

Kriterier for leveranse:

Hurtig-Gutta Transport AS vil kun utføre de tjenester sluttkunde på forhånd har bestilt og betalt for. Eventuelle tilleggstjenester sluttkunde ønsker utført, vil bli videreformidlet til kunden som tar en avgjørelse i hvert tilfelle.
– Alle leveranser utføres med budbil/varebil/lastebil, eller andre typer kjøretøy der dette er avtalt særskilt.

Kolli:

Normal transport følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vektintervaller. For nærmere informasjon, se egne prislister, samt biloversikt.

1 m3 = 333 kg 1 LM = 1850 kg

Alle priser er oppgitt i NOK, eksklusive mva.
Produkter hvor avtalepriser ikke er gitt, prises i henhold til ordinær prisliste.