Spesialtransport

Ved hjelp av gode samarbeidspartnere kan vi med vår kapasitet være behjelpelige med kran- og flatvogntransport.

Denne bilparken består av kranbiler med nyttelast fra 3.000 – 12.000 kg med kraner på 6 Tm til 110 Tm.

Tm = tonnmeter

Spør oss om spesialtransport

for hurtig behandling 24/7.
Kontor mellom kl 07-16 og vakttelefon mellom kl 16-07.

ELBIL hurtig gutta

ELBIL

Et grønnere alternativ til resten av vår bilpark er el-bilene. Disse brukes til faste ruter og ekspressleveringer i Oslo og omegn.

Hurtig gutta sykkelbud

SYKKELBUD

Så langt det lar seg gjøre vil alle leveringer innenfor Oslos bykjerne bli hentet/levert av sykkelbud.

Hurtig-Gutta-tilhenger og takgrind

TAKGRIND OG TILHENGERE

TAKGRIND:
Flere av våre biler – i forskjellige kategorier – har takgrind.

TILHENGERE:
Flere av våre sjåfører har biler utstyrt med tilhengerfeste, og har førerkort for transport med hengere, komprimatorer, etc.

Spesialgods hurtig gutta

SPESIALGODS

Vi hjelper dere med både store og små volum og garanterer varsom og sikker håndtering av alt gods.

Vi er spesielt dyktige på transport av næringsmidler, herunder medisiner og mat og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer innbefattet i IK-MAT systemet. Vi har også dyktige sjåfører sertifisert for transport av ADR-gods. De fleste av våre biler er også utstyrt med varme i lasterommet.

verditransport hurtig gutta

VERDITRANSPORT

Våre sjåfører er vandelssjekket, og mange av sjåførene har gjennomgått flere ranskurs. Samtlige bærer synlige ID-kort, og har godkjenning for leveranser til «sårbare» steder.

Spesialtransport_kranbil_oslo_akershus_hurtig_gutta_transport

KRANBIL

Ved hjelp av gode samarbeidspartnere kan vi påta oss de fleste transportoppdrag innen kran- og flatvognsektoren, med en krankapasitet fra 8 tonnmeter. til over 40 tonnmeter.

Bred transport hurtig gutta

FØLGEBIL

Vi kan utføre følgebiloppdrag for bred, lang og tung last. Gjennomgang av kjøreruter gjøres i fellesskap med kunde for å kvalitetssikre transporten.

worldwide version 2

LUFT, SJØ OG VEI

Hente eller levere langt unna?

Vi er behjelpelig med all transport både til innland og utland. Gjennom pålitelig samarbeidspartnere kan vi tilby transport til samtlige destinasjoner og områder i verden vi aikke dekker med egen bilpark.

Frakt i Norge:
Til alle destinasjoner i Norge utføres hasteleveranser med egne biler. Skal varene til destinasjoner utover vårt distribusjonsnett sendes varene via vår samarbeidspartner til samtlige destinasjoner i Norge vi ikke dekker selv.

Internasjonal veitransport:
Vår samarbeidspartner har regelmessige avganger til og fra alle europeiske destinasjoner for stykkgods og palleleveranser. De er konstant bemannede og innehar meget høy kompetanse på service og oppfølging av alle ledd.

Flyfrakt:
Til alle destinasjoner i Norge utføres hasteleveransene med egne biler. Hvis det virkelig brenner, er flyfrakt et gunstig og trygt alternativ. Vi står for henting og levering til og fra flyplass.

Sjøfrakt:
Oversjøiske spesialområder er Fjerne Østen og Amerika, men stykkgods, delpartier og fulle enheter kan sendes med vår samarbeidspartner til alle kontinenter. I Europa er vi også behjelpelig med trailer- og containertrafikk fra havn til mottaker. Kombinasjonsfrakter mellom sjø og fly er tilgjengelige!

Fortolling:
Vi kan være behjelpelige med alle typer av faktura og tolldeklarasjoner, samt utfylling av nødvendige fraktdokumenter.

Da vi tilbyr samtlige transporttjenester er det også gunstig å ha èn transportør og èn faktura!

Rutenett 09-11-2021 LARGE