Hurtig-Gutta Transport AS har vært en sunn Miljøfyrtårnbedrift siden 2016.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle, og miljøfokus inngår som en integrert del av vår virksomhet.

Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning, og tilrettelegge infrastruktur og systemer, slik at alle i Hurtig-Gutta Transport AS skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet. Vi skal overholde myndighetskrav, og egne krav, som gjelder vår virksomhet. Vi skal også ta vare på det ytre miljø, og våre tjenester skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse, ansatte og sjåfører skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

 

Vårt hovedfokus er;

 • Sykkelbud innenfor bykjernene
 • Elektriske biler i de minste kjøretøyklassene
 • Vi skal redusere utslipp i miljøet
 • Ingen uønskede utslipp til luft, jord og vann
 • Ved anskaffelse av nye kjøretøy i lastebilklassene foretrekkes hydrogen-kjøretøy
 • Samtlige sjåfører, og ansatte, må gjennomgå Eco-kjøringskurs for å lære om økonomisk kjøring for å redusere utslipp og minske drivstoff-forbruket
 • Vårt store rutenett er miljømessig og økonomisk bærekraftig pga ruteoptimalisering
 • Samkjøring av lokaltransport reduserer antall kjørte km og dermed utslipp
 • Vi skal ha et godt sosialt klima, med minimalt sykefravær og ingen personskader
 • Vi arbeider for å minimalisere miljøpåvirkningen, og tar miljøspørsmål med i betraktningen ved utvikling av nye tjenester, løsninger og metoder
 • Vi jobber kontinuerlig med opplæring og informasjon for at alle i Hurtig-Gutta Transport AS skal ta miljøansvar, og ha vilje og evne til å ta hensyn til det ytre miljø

miljofyrtarnlogo-farger-rgb