Henning Rogne

IT Grafisk AS er en grafisk bedrift som lever av høy servicegrad og korte leveringstider.
Transporten er ofte det siste kunden opplever av oss som leverandør før produktet er levert, da er det viktig med en transportør som sørger for dette, og som sørger for at dette går sømløst.
Hurtig Gutta er en slik leverandør. Samtidig som de er innovative med digitale løsninger og i stadig utvikling av sitt rutenett. For oss den rette samarbeidspartneren.